InjMgBiasa XXX-B 28 Okt 2112 (Mrk 10:46-52)

Dalam petikan Injil bagi Minggu Biasa XXX tahun B (Mrk 10:46-52) diceritakan bagaimana seorang pengemis buta, yang dikenal bernama Bartimeus, ikut berdesak-desakan mengerumuni Yesus yang sedang berjalan lewat Yerikho. Ia…

Continue Reading InjMgBiasa XXX-B 28 Okt 2112 (Mrk 10:46-52)